ZAC Reglement

ZomerAvondCompetitie (ZAC)

De Spartaan organiseert de zomeravondcompetitie. Elke dinsdag wordt er op het parcours van de Spartaan gereden. De competitie begint op dinsdag 2 april 2024 bij De Spartaan en eindigt (zonder zomerstop) op dinsdag 24 september 2024

Er wordt een klassement bijgehouden. Hier kan je alleen in worden opgenomen als je met een chip fietst en in de uitslag van de wedstrijd bent opgenomen.


Categorieën 

Categorie A

Profs, Elites, Beloften, Amateurs, Sportklasse en Junioren. Startlicentie houders mogen/moeten ook indien niveau toereikend is. 2e jaars nieuwelingen mogen in overleg met jury, inschrijftafel en trainer bij A starten, bij klachten kan dit weer teruggedraaid worden. Dames met prof, elite of amateur licentie mogen ook bij de A starten.


Categorie B

Nieuwelingen, Dames, Cat. 7 jeugd, veteranen (50+) en mensen met een startlicentie. Ook renners die elite, amateur of sportklasse waardig zijn maar uit financiële redenen een startlicentie hebben, horen bij de A-categorie. Dit is ter beoordeling van de jury en of inschrijver.


Van deze indeling kan individueel worden afgeweken afhankelijk de mogelijkheden van de renner. Dit wordt beoordeeld door de trainers en organisatoren van de ZAC (Guido).


Alle rijders die in de uitslag willen, dienen met een bij de knwu geregistreerde chip van mylaps te rijden. Deze helpen de jury bij het inschrijven en het opmaken van de uitslag. Rijders zonder chip worden niet in de uitslag opgenomen en komen niet in aanmerking voor punten voor het klassement, meerijden mag natuurlijk wel.


De Spartaan heeft voor oog om de B-categorie zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarom stellen wij verplicht dat houders van een sportklasse licentie in de A-categorie starten (tenzij boven de 50). Nu horen we heel vaak bij de inschrijftafel, mag ik a.u.b. in de B-categorie want ben net ....... en vervolgens eindigen ze met een ferme sprint bij de eerste 3. Dat vinden wij nu net niet de bedoeling. Als je een licentie hebt genomen dan moet je ook daar naar acteren en kom je dan toevallig net terug van een blessure dan staat je niks in de weg om met je A nummer na start A-categorie te blijven staan bij start finish en gelijktijdig met de B-categorie mee te starten. Je doet dan bij de B-categorie niet voor de prijzen mee maar je hebt wel je gewenste inkom training. Dispensatie voor het starten bij de B-categorie kan alleen door de Rennerscommissie worden gegeven. Ook kan het zijn dat er wordt gesignaleerd dat B-categorie renners zonder licentie toch elke week alles binnen 3 rondes uit elkaar trekken. Ook dan start je in de verkeerde categorie en kan de organisatie je verplicht laten promoveren.


Inschrijving

Inschrijving start om 18.55 uur. Om 19:25 uur sluit de inschrijving.

Wij werken dit jaar met vaste rugnummers (koop). Deze schaf je eenmalig aan. Dit is ook makkelijker voor je, je kan je rugnummer dan thuis al kan opspelden. Je hoeft het rugnummer niet in te leveren na de wedstrijd. Dit rugnummer is persoonlijk en mag je ook houden aan het einde van het seizoen. Voor elke ZAC is inschrijfgeld vereist. Je kan er ook voor kiezen een seizoen abonnement te nemen. Dan betaal je een vast bedrag, waardoor je het gehele seizoen mee kan doen. In dit laatste geval hoef jij je niet voor elke ZAC in te schrijven als je meedoet.


Let op:

  • alleen licentiehouders en houders van een startlicentie kunnen meedoen;
  • geen Startlicentie dan rekent de KNWU de kosten voor een dag licentie.


Inschrijfgeld

Let op!!!! Er kan alleen gepind worden. Contant geld wordt niet meer aangenomen.


Iedereen dient een vast rugnummer te kopen. Het vaste rugnummer kost: € 5. Het vaste rugnummer schaf je aan bij de eerste ZAC waar je aan mee doet. De volgende inschrijfgelden zijn van toepassing:

  • Spartaan-leden betalen € 1 per ZAC;
  • C6 leden (Ahoy, Trias, WWV, Coureur en Delta) betalen € 2 per ZAC;
  • niet C6 deelnemers betalen € 6 per ZAC;
  • geen startlicentie: de KNWU rekent extra kosten voor een dag-licentie. Bovenop de inschrijving betaal je dan nog eens € 2 extra aan de Spartaan.


Je kan ook een seizoen abonnement nemen:

  • Spartaan-leden betalen € 15 voor een geheel seizoen;
  • C6 leden (Ahoy, Trias, WWV, Coureur en Delta) betalen € 30 voor een geheel seizoen.


Mocht je tijdens het seizoen overstappen naar een andere categorie dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Wel dien je dit te melden bij de inschrijftafel. Ook dit jaar is het mogelijk voorafgaand aan de start van de ZAC een vast rugnummer te kopen en een seizoen abonnement aan te schaffen. Dit heeft als voordeel dat je bij de eerste ZAC niet in de rij hoeft te staan voor het afhalen van je startnummer en seizoen abonnement. Je kan dan direct je startnummer afhalen. Maak voorafgaand aan de eerste ZAC € 20 (€ 5 + € 15) (Spartaan-leden) of € 35 (€ 5 + € 30 (C6 leden) over naar rekeningnummer: NL52 INGB 0000 5743 91, t.n.v. Rijswijkse Wielren Vereniging de Spartaan. Vermeld je naam, categorie en je KNWU-id. Dit laatste is erg belangrijk voor ons. Dan kunnen wij je eenvoudig terug vinden in de KNWU-administratie. Wij zorgen er dan voor dat je startnummer op 2 april voor je klaar ligt.

Betalingen moeten per pin worden voldaan.


Aanvangstijden wedstrijd

A:   19.35 uur start

B:   19.36 uur start


Wedstrijd

De B's mogen niet met de A's meerijden: na 2 waarschuwingen worden zij uit koers gehaald en krijgen geen uitslag. De B-categorie laat de A-categorie rustig passeren. De A-categorie houdt niet "stil" bij de B-categorie. De B-categorie blijft snelheid houden en houdt rechts aan om zo plek te maken om de A-categorie te laten passeren). Geloste A-renners mogen wel aansluiten bij de B-categorie, maar verrichten geen kopwerk.


Veiligheid

In verband met de veiligheid gaan we geloste renners bij de B-categorie die het niet meer lukt om in het B-peloton bij te kunnen blijven bij 3 rondes achterstand uit de wedstrijd halen. Houd als langzame deelnemer altijd rechts (ja ook in de 2 bochten naar rechts) van de baan zodat een peloton je aan de linkerkant kan passeren. Fiets als geloste renners bij naderen van een peloton altijd achter elkaar en niet naast elkaar.


Afsprinten

De B-categorie sprint als eerst af. Dit is meestal na 1 uur koers + 3 rondes. Nadat de B-categorie is afgesprint rijdt de A-categorie nog een x aantal rondes door. Afhankelijk van de koers en de tijd van het jaar zijn dit minimaal 3 of meer extra rondes. Van de B-categorie wordt verlangt dat ze na de finish zo snel mogelijk de baan verlaten, door het parcours op de afslag naar de parkeerplaats te verlaten. Let bij afdraaien parcours goed op en geef duidelijk aan (hand in de lucht) dat het parcours wordt verlaten.


Materiaalpech/valpartij/rondenvergoeding

Bij materiaalpech of valpartij kan alleen een ronde vergoeding worden gegeven (tot 5 rondes voor het einde), indien dit is geconstateerd is door de jury. Materiaal kan dus alleen vervangen worden bij start/finish (voor de jurywagen). Bij een valpartij dienen de betrokkenen zich te melden bij de jury. Spartaan leden die de inschrijving van de ZAC hebben gedaan en derhalve niet gelijk aan de start konden staan, wordt het toegestaan om het aantal rondes vergoed te krijgen die ze aan het begin van de koers hebben gemist i.v.m. de inschrijving.


Schijfremmen

Hierbij volgen we de richtlijnen van de KNWU en deze zijn dus toegestaan.

Voortijdige koersverlating

Indien de koers voortijdig verlaten wordt, dienen de deelnemers zich bij de jury af te melden. Niet afmelden is geen punten.


Geen wedstrijd

Indien er geen wedstrijd kan plaatsvinden door slechte weersomstandigheden dan ontvangt ieder die zich heeft aangemeld 10 punten. Ook als het minimum aantal deelnemers van 10 niet wordt gehaald, krijgen de aanmelders toch 10 punten.

Startlicentie

Om mee te kunnen doen heb je minimaal een Startlicentie of hoger nodig. Hiermee ben je via de KNWU voor ernstige letsel schade verzekerd. Een basislidmaatschap dekt die verzekering niet meer.

Geen licentie en daginschrijving

Informeer bij de jurytafel naar de mogelijkheden. Starten is dan voor eigen risico.


Wijziging categorie

De jury kan om wedstrijd-technische redenen een B-renner naar de A-categorie promoveren. Op deze manier blijft de B-categorie "een laagdrempelige wedstrijd" voor de renners die de A-categorie niet bij kunnen houden en leuk hun eigen wedstrijd kunnen rijden. Het is mogelijk om per seizoen deel te nemen aan de categorie van uw keuze (denk aan vrijwillige promotie) (demotie in overleg met wedstrijd comité), tenzij je door de jury of wedstrijd comité gepromoveerd bent. De punten blijven staan in de categorie waar je ze hebt verdient. Je staat dan dus in beide categorieën.

De punten in de oude categorie blijven gehandhaafd, totdat er besloten wordt om niet terug te keren naar de oude categorie. Bij het bepalen van de einduitslag telt de vermelding waar het meeste punten zijn gehaald, is dat gelijk bij de meeste wedstrijden, is dat gelijk bij de categorie waar ze het laatst gereden hebben.


Prijzen

Er zijn premies voor het eindklassement. Je komt alleen voor het eindklassement in aanmerking met een werkende chip. Geen (werkende) chip, dan geen uitslag en geen premie.


Eindklassement

Prijsuitreiking van het klassement is na afloop van de laatste ZAC. De eerste 3 in het klassement komen op het podium en krijgen bloemen. Eindprijzen zijn er voor de eerste 10. De laatste ZAC is dit jaar op 24 september 2024. Om voor het eindklassement in aanmerking te komen dien je aan de helft van de wedstrijden plus 1  deelgenomen te hebben. Er worden in principe 26 ZAC's georganiseerd. Je moet dus aan 14 wedstrijden hebben deelgenomen om voor het eindklassement in aanmerking te komen. Mochten er dit jaar afgelastingen zijn dan wordt het minimaal aantal wedstrijden navenant aangepast. Bij een gelijke stand in de einduitslag (aantal punten) gaat diegene voor met de meeste wedstrijd deelnames (meedoen is belangrijker).


Prijzenschema

Voor zowel A als B categorie

1e prijs = € 100

2e prijs = € 90

3e prijs = € 80

4e prijs = € 70

5e prijs = € 60

6e prijs = € 50

7e prijs = € 40

8e prijs = € 30

9e prijs = € 20

10e prijs = € 10


Let op! Prijzen worden enkel op 24 september uitgekeerd. Zorg dat ze dan opgehaald worden en wijs een vervanger aan. Mail zijn naam naar renners@despartaan.nl. Anders wordt de eindprijs in een donatie aan de Spartaan omgezet.


De puntentelling


1e) 25 pnt

2e) 23 pnt

3e) 21 pnt

4e) 19 pnt

5e) 17 pnt

6e) 15 pnt

7e) 14 pnt

8e) 13 pnt

9e) 12 pnt

10e) 11 pnt

11e) 10 pnt

12e) 9 pnt

13e) 8 pnt

14e) 7 pnt

15e) 6 pnt

vanaf de 16e plaats iedere deelnemer 5 pnt mits met geregistreerde chip gefietst en minimaal 1 ronde afgelegd. 13 punten (de helft + 1) worden toegekend aan vaste deelnemers die de wedstrijd niet mee kunnen doen dan wel eerder moeten verlaten vanwege organiserende taken omtrent de organisatie/jurering van de ZAC.


Veel gebruikte commando’s en de te verwachte bijbehorende reactie:

Hoog – Renner roept hoog omdat hij sneller is als de renners die hij van achter nadert, van de renners voor hem wordt verwacht dat ze naar de buitenkant uitwijken (rechts op het clubparcours van de Spartaan) om de snel achteropkomende renner te laten passeren.

Wapperende Elleboog - De renner die voor je met zijn elleboog wappert wil aan de kant dat hij/zij met zijn elleboog aangeeft ingehaald worden om zo zijn koppositie af te staan aan de achterliggende renner. Dus wappert de koploper met zijn linker elleboog dan wil die aan de linkerkant gepasseerd worden zodat hij zij aan de rechterkant van de groep kan afzakken.

Lid Worden?

Interesse? Kom gerust eens langs.

Alle Afdelingen

Iedere tak van de wielersport

Het laatste Nieuws!

Alle berichten op een rij

©2022 RWV De Spartaan - Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan. Privacyverklaring | Sitemap | Deze website is gebouwd door SoftTech

Ons Clubhuis


Ons mooie parcours en gezellige clubhuis is gevestigd aan de Lange Kleiweg 106, Rijswijk.

Klik hier voor een route


Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (Google analytics) . Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer informatie