Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan, gevestigd aan Lange Kleiweg

106, Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


www.despartaan.nl

Lange Kleiweg 106, Rijswijk

webbeheer@departaan.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken


Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan verwerkt geen

persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten

kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze

toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook

aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder

ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een

minderjarige, neem dan contact met ons op via webbeheer@departaan.nl,

dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan analyseert

jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het

aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming


Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan neemt #responsibility op

basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,

zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijswijkse

Wielervereniging De Spartaan) tussen zit. Rijswijkse Wielervereniging De

Spartaan gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:


Google analytics


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan bewaart je

persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van

persoonsgegevens:


#retention_period


Delen van persoonsgegevens met derden


Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan verkoopt

jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens

verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van

jouw gegevens. Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken,

die wij gebruiken


Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan gebruikt alleen technische en

functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op

je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de

technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen

ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser

zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je

browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of

te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming

voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijswijkse Wielervereniging De

Spartaan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent

dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij

van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door

jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking

van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens

sturen naar webbeheer@departaan.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,

vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te

sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We

reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan wil je er tevens op wijzen dat

je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen


Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan neemt de bescherming van jouw

gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op via webbeheer@departaan.nlKan je iets niet vinden?

Vind oude nieuwsberichten of ander informatie

Lid Worden?

Interesse? Kom gerust eens langs.

Alle Disciplines

Iedere tak van de wielersport

Het laatste Nieuws!

Alle berichten op een rij

┬ę2022 RWV De Spartaan - Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan. Privacyverklaring | Sitemap | Deze website is gebouwd door SoftTech

Ons Clubhuis


Ons mooie parcours en gezellige clubhuis is gevestigd aan de Lange Kleiweg 106, Rijswijk.

Klik hier voor een route


Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (Google analytics) . Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer informatie